Welkom op mijn Weblog

Op deze weblog wil ik regelmatig mijn mening plaatsen over zaken die mij bezighouden.

Zaken die mij bezighouden in Nederland, Europa, Amerika. Kortom: onze wereld  onze wereld 

Ik hoop je regelmatig op mijn weblog te mogen ontvangen. Cool

***********************************************

A-sociale vutters en gepensioneerden in Nederland

De a-sociale ouderen in Nederland

 

Regeren is vooruitzien. Dat schijnt een leus te zijn die vaak in Nederland wordt gebruikt.

Vooral van de overheid wordt verwacht dat zij vooruitziet. De overheid is de enige organisatie die alle middelen ter beschikking heeft om een meerjaren beleid uit te stippelen.

Decennia lang heeft de Nederlandse overheid geen enkel merkbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheden.

Plotseling hadden wij in Nederland een grijze golf. Iedere Nederlander wist dat deze eraan zat te komen behalve de dames en heren van de regeringen. Plotseling waren er te weinig werkenden om al die ouderen van een inkomen te voorzien. Plotseling moesten wij allemaal tot ons 75e levensjaar door blijven werken. Plotseling waren alle ouderen die met de VUT waren gegaan of met pensioen volstrekt a-sociale wezens die de jongeren aan het uitbuiten waren – zo meldden de diverse ministers in Nederland.

Nog geen 5 jaar gelden moesten 50 plussers met de VUT om plaats te maken voor jongeren. Je was een a-sociale “hond” als je niet in de VUT wilde maar juist wilde doorwerken tot aan je pensioen gerechtigde leeftijd van 65 jaar. Als je niet met de VUT wilde vertrekken dan kreeg je – in sommige gevallen – een andere, vaak mindere baantje aangeboden om toch vooral doorstroming van jonger talent te laten prevaleren.

Anno 2006 zijn die vutters – die dus om aandrang van overheid en werkgevers waren vertrokken – plotseling a-sociale mensen die eigenlijk niet met de VUT hadden mogen gaan maar tot hun 75e door hadden moeten werken.

Wie is er eigenlijk debet aan deze onverkwikkelijke discussie? Precies die zelfde overheid die deze mensen thans voor a-sociaal uitmaakt. Weliswaar niet met deze bewoordingen maar zo tussen de regels door, zodat je die overheid niet kunt “pakken” op negatieve uitspraken. Z ze zeggen het niet maar bedoelen het wel.

Als vutter heb ik geen spijt dat ik ben weggegaan. Ik geniet elke seconde dat ik nu mijn eigen gang kan gaan. Hoe meer de overheid over dit onderwerp hypocriet zit te zwammen, hoe meer ik geniet.

Er zit wel een grote maar aan mijn genot. Ik heb kinderen en die moeten verder in een totaal afglijdende leefgemeenschap en nog veel erger: hoe met onze kleinkinderen?

Kom op a-socialen: Geniet nog meer van je vrijheid en houdt de hand op de knip.

Veel plezier in je VUT en zeker ook met je pensioen

Normen Waerdenburch

3e dinsdag in september in Nederland

Dinsdag 19 september 2006

 

Vandaag is in Nederland de begroting voor 2007 door de regering aan de bevolking van Nederland gepresenteerd.

Omdat wij in november 2006 nieuwe verkiezingen krijgen hebben de beide regeringspartijen een lovende begroting ingediend om zodoende reeds en voorsprong te nemen op die komende verkiezingen.

Alle inwoners van Nederland gaan er in 2007 1% financieel op vooruit zo wordt ons voorgehouden. Indien je nu bv. € 1.000,- per maand ontvangt dan ga je er dus € 10,- op vooruit. Iemand die nu € 2.000,- ontvangt gaat er dus € 20,- op vooruit, enzovoort.

Dus hoe meer je thans verdiend, zo veel meer krijg je straks in handen. Dit houdt dus in dat alweer de financieel zwaksten in onze samenleving de zwaarste lasten gaan dragen. Terwijl de leus van de overheid toch was: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

Zoals de inwoners van Nederland weten gaan in 2007 de volgende kostenposten veranderen:

1.       De huren gaan met minimaal 2,5 % omhoog

2.        De energiekosten gaan minimaal 3 % omhoog

3.       De kosten voor gezondheidszorg gaan nog forser omhoog i.v.m. de marktwerking

4.       kosten voor water en waterschapsbelasting gaan omhoog

Een greep uit de – per 2007 – te verlagen voordelen:

Huursubsidie gaat fors omlaag

  1. De WW uitkeringsperiode gaat teruggebracht worden naar nog maar 1,5 jaar terwijl de wachtgeld regeling van kamerleden en ministers hetzelfde blijven – enige JAREN !
  2. De wet bijzondere bijstand is al afgeschaft en de toeslag voor ziektekosten gaat omlaag.

Wellicht ben ik een aantal financiële lasten nog vergeten.

Moraal van dit verhaal: de bevolking wordt een rad voor ogen gedraaid door de huidige regering. De mensen met een laag inkomen gaan er niet op vooruit maar stellig  er juist weer op achteruit. Men krijgt maandelijks misschien iets meer in handen maar er zal weer meer uitgaan zodat men uiteindelijk met een MIN overblijft.

Aantrekkende economie? De wereld economie zal wellicht iets beter zijn geworden, maar daar merkt de bevolking helemaal niets van. En hoe kan het nu dat die economie in een bestek van ongeveer 2 jaar plotseling kan omslaan van zorgelijk onder de min naar een ongekende groei ? Nederland doet toch iets verkeerd.

Het A-sociale beleid van  3 kabinetten Balkeneinde moet nu toch eens gestopt worden. Maar heeft u een alternatief? Denken wij werkelijk dat een regering met meneer Bos ons positiever zal doen denken over het gekonkel der politici en het – door hen - uitdelen van fopspenen en sigaren uit eigen doos ?

Ik wens u veel wijsheid bij de komende verkiezingen,

Normen Waerdenburch

 

Bewustwording omtrent ziektekosten.

In Nederland is na veel geharrewar een nieuwe ziektekosten regeling per 1 januari 2006 in werking getreden. Alle inwoners van Nederland moeten tegen ziektekosten verzekerd zijn. Indien men niet tegen ziektekosten is verzekerd dan riskeert men zware boetes.

Voor veel mensen is de huidige ziektekosten verzekering de zoveelste financiële aderlating die in de afgelopen vier jaren door de Nederlandse overheid is doorgevoerd en die veel mensen in grote financiële problemen heeft gebracht.


 Om een aantal verzekerden tegemoet te treden heeft de overheid een zg. no-claim korting op de premiekosten in het vooruitzicht gesteld. Dit houdt in dat: hoe minder ziektekosten men heeft hoe groter de teruggave aan het eind van het jaar zal zijn.  De maximale no-claimkorting is 255 euro.

 

Een draak van een uitvinding. Want zoals u begrijpt zullen alleen de thans nog gezonde mensen hiervan kunnen profiteren. Het heeft niets met leeftijd te maken omdat er natuurlijk ook jonge patiënten zijn die veel medische zorg nodig hebben.

 

Enige vorm van solidariteit onder de bevolking is hier niet aan de orde. De huidige overheids “kreet”  - Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid - is een  “vertaling” voor: ieder voor zich – de sterkste wordt sterker en de zwakkere wordt zwakker. Jammer dan voor die zwakkere in onze samenleving. 
 

De uitleg van de overheid voor de invoering van die no-claim korting is dat de mensen hierdoor kostenbewuster zullen worden met betrekking tot de ziektekosten.

Lariekoek natuurlijk ! 
 

Het is natuurlijk een gotspe om te denken dat zieke mensen, die medische zorg gewoon nodig hebben, zullen gaan denken: “Hoewel ik ziek ben moet ik maar niet naar een dokter of medisch specialist gaan en zeker geen medicijnen gebruiken want het is toch al zo kostbaar.”

 

Natuurlijk niet! In onze geciviliseerde westerse samenleving met een dure en verplichte ziektekostenverzekering is het wel heel dwaas door de overheid geredeneerd dat zieke mensen nog maar zieker moeten worden om zodoende kostenbewust te worden ten opzichte van de ziektekosten. Wanneer je chronisch ziek bent dan ben je dat beslist niet voor je lol. Indien medicijnen bijvoorbeeld 100 euro per maand kosten dan kan die zieke patiënt daar ook niets aan doen. 
 

Mensen die op dit moment het geluk hebben weinig medische zorg nodig te hebben zullen ook niet bewuster worden ten opzichte van de ziektekosten, want zij worden er immers niet mee geconfronteerd ! Maar elk gezond mens die thans profiteert van terugbetaling van de no-claim korting kan morgen plotseling dodelijk ziek worden en de meest dure behandeling en medicijnen nodig hebben. Moet die nieuwe patiënt dan plotseling die ontvangen no-claim korting dan niet eigenlijk terugbetalen om zodoende bewust te worden van de hoge ziektekosten?

 

De Nederlandse overheid schiet zijn doel voorbij. Zij vormt de basis voor een duidelijke tweedeling in de bevolking waarbij solidariteit wordt weggesneden.  Deze ontwikkeling zal zeker mede oorzaak zijn van de verharding en vergroting van de onverschilligheid die onder de bevolking aan het ontstaan is. En diezelfde overheid vraagt zich af waar dat nu door komt. Zij vindt die groeiende verharding en intolerantie bij de Nederlandse bevolking onbegrijpelijk.

 

Nou overheid: het is voor mij zo klaar als 1 klontje. Jullie zijn daar zelf voor een groot deel debet aan! Het is niet voor niets dat de heer P. Fortuin plotseling zo’n grote aanhang kreeg.

 

U heeft van die hele “Fortuin omwenteling”  nog steeds niets begrepen en daarom verdient u geen teruggave van een no-claim. Sterket nog: U zult bij de komende 2e kamer verkiezingen wederom een groot verlies gaan leiden. Inleveren dus ! 
 

Normen Waerdenburch